Naše Služby

Vzduchotechniku a klimatizáciu zabezpečujeme od návrhu až po samotnú realizáciu a následný servis. Vďaka bohatej a rozmanitej praxi sme sa stali odborníkmi na poradenstvo v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie, našou výsadou sú vlastné kapacity montérov, časová flexibilita a odbornosť.


Poradenstvo – projektovanie

Základným krokom je samotný návrh celého systému podľa potrieb zákazníka, pričom hlavný zreteľ kladieme na funkčnosť i účel budov a ich priestorov. Orientujeme sa na energeticky najúspornejšie systémové riešenia vzduchotechniky a klimatizácie.


Dodávka a montáž

Dbáme na kontinuitu služieb, od návrhu po samotnú realizáciu. Dodávame potrubia, VZT jednotky, ventilátory, distribučné elementy, ktoré klientom montujeme priamo na mieste. Z jednotlivých prvkov VZT systémov zapájame do prevádzky ventilátory, ohrievače – chladiče vzduchu a filtračné prvky. Dôležitá je pre nás kvalitná montáž, ktorá odzrkadľuje projekt. Zaručujeme flexibilitu a šikovnosť nášho mladého tímu montérov a ich supervízorov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z každodennej praxe.


Revízia a Servis

Uvedením klimatizácie a vzduchotechniky do prevádzky sa naša práca nekončí. Roky prevádzkovania sa podpíšu na každom zariadení a jeho distribučných kanáloch, vzduchotechniku nevynímajúc. Len pravidelnou revíziou a údržbou je možné predísť zvýšenej degradácii systému. V rámci svojich služieb poskytujeme záručný a pozáručný servis a revízie nielen pre nami projektované a inštalované systémy.