SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na www.airluft.sk, sú chránené v zmysle zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov „O ochrane osobných údajov“.

Air Luft s.r.o., nepožaduje žiadne Vaše osobné údaje, ak ich neposkytnete dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej z ponúkaných služieb alebo zapojenia sa do súťaže. Na stránkach www.airluft.sk sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby alebo zapojenia sa do súťaže osobné údaje poskytnete, garantujeme ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne pre potreby Air Luft s.r.o.. Zároveň vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám.

Air Luft s.r.o., Vás na Vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí z ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky Vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.