TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlá fungujú na princípe odovzdanie energie zo vzduchu, zeme alebo vody. Táto energia je v podstate zadarmo a tepelné čerpadlo ju dokáže energeticky veľmi výhodne zhodnotiť. Pri použití 1 kWh energie, najčastejšie vo forme elektriny na pohon kompresora, možno získať 2- až 5-násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie.
Tepelné čerpadlá sa najčastejšie využívajú v rodinných domoch ale ich využitie má opodstatnenie aj vo verejných budovách a výrobných podnikoch.
Práve pri rezidenčných projektoch je dôležitý precízny návrh využitia tepelného čerpadla na čo kladieme veľký dôraz.


Kde môžete využiť naše tepelné čerpadlá?

  • polyfunkčné, administratívne, obchodné a bytové objekty
  • hotely a penzióny
  • rodinné domy
  • športové centrá
  • reštaurácie a kaviarne
  • zdravotnícke zariadenia a ambulancie
  • priemyselné a výrobné objekty